Skissuppdrag

Pågående skissuppdrag för Norden Machinery, Kalmar.